De NAM op bezoek

Vandaag komt de NAM op bezoek in Leermens. Gezellig koffiedrinken. Bijpraten. Uitleggen. Luisteren. Empathie tonen. Een dialoog aangaan. Kortom: doen wat communicatieprofessionals vertellen.

Stel: je hebt een bedrijf dat willens en wetens de omwonenden schade berokkent. Echte schade. Bovendien: door die schade worden de huizen ook nog eens tienduizenden euro’s minder waard. En stel: je zegt ‘Sorry, we hebben je tientallen jaren verkeerd geïnformeerd, het blijkt wel onze schuld. Hier: je mag die scheuren op onze kosten laten dichtsmeren.’ En stel:  je zegt daarna: ‘O ja, we gaan wel door met waar we mee bezig zijn. Trouwens, we gaan nog wat nieuwe activiteiten ontplooien. Nee, natuurlijk merken julie daar niets van.’ En stel: je zegt daarna: ‘Ik bespeur iets van een communicatieleemte, kunnen we niet eens op de koffie komen? Dan nemen wij de koek mee.’

Stel.

De NAM neemt koek mee. Kijk, dat zijn pas gasten. Maar ik heb nog een Snelle Jelle liggen. Ik ben geen gezellige gesprekspartner. Deze dialoog mag zonder mij gevoerd worden. Een communicatiestrategie is uiterst waardevol. Maar communicatie lost niet alles op.

Kamp de man

We kunnen zeggen van minister Kamp wat we willen maar een kerel van stavast is hij. Hij gaat niet over een nacht ijs. Als Groningen binnenkort van de aardbodem is verdwenen, laat hij eerst onderzoeken of dat wel waar is en of het land niet alsnog naar boven komt drijven en als het wegblijft of dat erg is en wat de juridische gevolgen daarvan dan precies zijn en hoe het dan moet met de bewegwijzering in het gebied en wat de amplitude zal zijn van de volgende beving als er geen Groningen meer is om die amplitude te meten en … zoveel vragen, zoveel vragen. Daar is onze minister dan misschien een beetje gekke Henkie in maar hij baseert zich tenminste wel op feiten. Elfeneenhalf miljard feiten om precies te zijn.

Een ding is duidelijk: het gas blijft stromen en de grond blijft trillen. Vannacht weer tweemaal, kort na elkaar. Bernard Dost, hoofd Seismologie van de KNMI zegt vandaag op RTV Noord over die bevingen van gisteravond: “Meestal zit er meer tijd tussen twee bevingen. Maar je ziet vaker dat wanneer er een beving plaatsvindt dit de spanning verandert, waardoor er nog wat gebeurt.” Eigenlijk klinkt dat heel dreigend.

Ja, dat is waar ook: de NAM belde mij laatst. Ik heb daar namelijk nu een contactpersoon. Of ik ‘even kort’ kon vertellen wat de schade was. Ik zei: ‘Er zijn wat scheuren en scheurtjes’. Hij wilde weten waar precies… Na een paar minuten duizelde het de brave borst. Hij gaf zich over.

Diezelfde NAM gaat een flink aantal van de onderzoeken doen die Kamp voorstelt. Van belangenverstrengeling zal geen sprake zijn. Gelukkig maar. De plaatselijke bevolking in het gebied heeft er alle vertrouwen in.

%d bloggers liken dit: