Freelancen

Schermafbeelding 2016-03-31 om 08.42.17Het beregelen van de spelling van uit het Engels afkomstige werkwoorden is een prachtig voorbeeld van de machteloze verbetenheid waarmee taalkundigen proberen ons taalgebruik in een logica te vangen. Die poging is terecht: het is hun werk. Ze beschrijven wat Nederlanders zeggen en schrijven en ze doen hun best daar een verklaring voor te geven. Die verklaring testen ze door het doen van een voorspelling; komt die voorspelling uit, dan is dat een bevestiging van de theorie.

Waarom dit? Laat ik het maar eerlijk zeggen. Ik had een fout bij Beter Spellen. Ik spelde het voltooid deelwoord van ‘freelancen’ met een ‘d’.

Fout? Je kunt ook zeggen: Je ben je tijd vooruit.

De voltooide tijd van ik ‘sis’ is ‘ik heb gesist’. Niet zo heel veel Nederlanders zullen dat fout doen. De voltooide tijd van ‘ik wens’ is ‘ik heb gewenst’. Op de een of andere manier denk ik dat meer Nederlanders dat fout zullen doen. De voltooide tijd van ‘ik drens’ is ‘ik heb gedrensd’. Immers: het hele werkwoord is ‘drenzen’. En die z-klank hóren we. En dus klinkt ‘Het kind drensde’ correct.

De vraag is dus hoe je ‘freelancen’ uitspreekt. Met een ‘s’ of met ‘z’? Ik denk dat het ertussen hangt. Maar ik weet zeker dat we over 10 jaar er een ‘z-klank’ van maken. En dat we dan de voltooide tijd met een ‘d’ schrijven. Let maar op.

Ook Beter spellen? Dat kan hier.

Hoe spel je Engelse werkwoorden in het Nederlands? Lees het stukje over het werkwoord ‘updaten

Lekker ipadden

Volgende week verzorg ik een dictee voor illegale tekstschrijvers, een groep Groningse tekstschrijvers die geen lid zijn van Tekstnet. Maar ik ben de beroerdste niet. En bovendien, een dictee maken, zo’n kans laat je niet voorbijgaan. Of voorbij gaan?

Mijn dictee gaat niet over te allen tijde of onmiddellijk of over het przewalskipaard. Mijn dictee zou je foutloos moet kunnen maken als je de spellingsregels kent.

Wat oriënterend gegoogel inzake de regels rond het vervoegen van Engelse werkwoorden levert een onverwachte vondst. Het werkwoord ‘ipadden’ in de betekenis van ‘met de iPad bezig zijn’.

Ik herinner me nog hoe ik moest wennen aan het werkwoord ‘computeren’ dat mijn kinderen bezigden toen ze klein waren en er een computer in huis kwam. Ik vond het een misbaksel. Het woord, welteverstaan. Maar niet veel later vaardigden wij huisregels uit rond het computeren. Niet langer dan een half uur, en niet na het eten. Nu maken kinderen ongetwijfeld ruzie over de iPad. Ik vraag me wel af of ouders bij het formuleren van de huisregels daarover die regels correct spellen. Dat is belangrijk want als kinderen hun ouders op spelfouten betrappen, verliezen die ouders hun geloofwaardigheid.

Laat ik daarom een kant-en-klare formulering voor u klaarzetten. Zodat uw kinderen u blijven geloven, ook als er een zwarte piet door de cv-installatie kruipt.

Kinderen onder de 16 mogen in dit huis voor 19.00 uur maximaal 1 uur ipadden. Ipadden na die tijd is alleen toegestaan als je ervoor niet geïpad hebt én het voor school nodig is. Daarvoor dien je een door school ge-e-maild bericht aan je vader of moeder te laten zien. Is er een mede-ipadder? Dan geldt dat het oudste kind de oudste iPad krijgt.

U ziet, niet alleen de spelling laat zich nauwelijks beregelen.

(Bekijk hier het dossier ‘De spelling van werkwoorden van Engelse herkomst’ van Onze Taal)

%d bloggers liken dit: