Zwaar pauper

Underpromise and overdeliver, zo heet in Engeland de tactiek die minister Kamp toepaste in het pokerspel rond het Groningse gas, leer ik van Hanneke Keultjes in het Dagblad van het Noorden. Je doet eerst heel moeilijk en vervolgens lever je beduidend meer dan de tegenpartij verwacht waardoor je in één klap van het gezeur af bent.

Welnu. Dat mag werken in Engeland, dat mag werken in Den Haag maar @#$! ik hoop dat het niet gaat werken in Groningen.

De Volkskrant doet het verhaal van een student bij het ROC Leiden. Hij omschrijft de hele situatie als ‘Zwaar pauper’. Die uitdrukking kende ik ook al niet. Zwaar pauper, ja, die houden we erin.

De spaarpot van de NAM

excuses

Groningen eist excuses. De kop van het Dagblad van het Noorden van vandaag. De NAM voelt daar niets voor, aldus het Dagblad. Meneer Schotman, opperbaas NAM, wil niet terugkijken maar vooruitkijken. En zijn woordvoerder Moeksis zegt: ‘Hoe kun je nou excuses aanbieden over iets waar je geen zicht op had?’ En Duut, voormalig woordvoerder van de NAM, zou ook niet weten waarvoor de NAM excuses moet maken: ‘De NAM publiceerde altijd alles. Bijvoorbeeld over bodemdaling. Niemand interesseerde zich er vroeger voor. Dat is het punt. Tot de de bevingen kwamen. Groningers zijn wel heel selectief.’

Over deze citaten kun je boeken schrijven. Een boek zou gaan over hoe je als technisch bedrijf jarenlang belanghebbenden zand in de ogen kunt strooien. Namelijk door inderdaad altijd alles te publiceren. Je selecteert niet. En tja, die domme burgers, die hebben geen idee. En wat nog dommer is: ze vertrouwen daarom maar op jou. Als jij de gasproductie opvoert, dan zal dat wel goed zijn.

Een ander boek zou kunnen gaan over de juridische implicaties van excuses. En hoe angst voor Amerikaanse schadeclaims die excuses in de weg staat. En wat dat doet voor mensen die echt slachtoffer zijn.

Maar je zou ook – zie mijn stukje van gisteren – een kinderboek kunnen schrijven. Waarin een jongetje iets stouts doet en daar heel verdrietig over is en diep diep diep door het stof gaat. De schat heeft in zijn ene hand een briefje met excuses en in zijn andere hand zijn spaarpot.

Misschien moeten Schotman, Moeksis en Duut een voorbeeld nemen aan dat jongetje. En die excuses, laat maar. Ik neem genoegen met de spaarpot van de NAM.

De NAM spaart Loppersum

RTV Noord berichtte een paar dagen geleden dat in november vorig jaar de NAM de gaskraan bij Woudsbloem en Loppersum (na een jaar van bijna niets pompen) nog even flink openzette. Pal daarna was er zowel bij Woudsbloem als bij Loppersum (Wirdum) een forse aardbeving.

Dit stond er op RTV Noord-site:

Volgens een woordvoerder van de NAM is de conclusie dat er een verband is tussen de extra productie en de twee zwaardere aardbevingen in deze gebieden ‘veel te kort door de bocht’. Volgens hem zijn er te weinig statistische gegevens om conclusies te trekken. ‘Daar is meer onderzoek voor nodig.’

Bovendien, aldus dezelfde woordvoerder, ‘valt de productie binnen de afspraken met minister Henk Kamp. ‘In de winter maken we gebruik van de flexibiliteit van het Groninger gasveld, om zo aan de vraag te voldoen. Loppersum hebben we de rest van het jaar gespaard, zodat we die flexibiliteit kunnen inzetten op het moment dat de gasmarkt daar om vraagt.’

Haal nu even adem en laat het bericht even tot u doordringen: de NAM heeft Loppersum een tijdlang gespaard, zodat ze daar kon pompen als de markt erom vraagt.

Vergeet niet opnieuw adem te halen.

Melkkoe

U leest ‘Melkkoe’ en denkt-zucht: weer Groningen, weer gasbel, weer uitbuiting, weer Kamp, weer een treffend citaat van weer een onhandige VVD’er, u denkt bijvoorbeeld dat ik de heer Leegte ga citeren die de historische woorden sprak ’Er is niets veranderd ten opzichte van vorige week, alleen is het ongelukkig dat er steeds aardbevingen zijn’, maar nee hoor, ik wil aandacht besteden aan melkkoeien; alleen jammer dat u alleen al door het lezen van de titel van dit stukje meteen op heel andere gedachten kwam waardoor er onbedoeld weinig ruimte overblijft voor het debat tussen Blok en Buma over de woningmarkt. Ik had daar graag een vlijmscherp en doorwrocht betoog over geschreven.

Nu volsta ik met het citeren van Buma. Hij zei over het kabinet nadat de onderhandelingen waren vastgelopen: ‘zij bleven de sector zien als melkkoe, wij zijn op zoek naar manieren om de woningmarkt vlot te trekken.’ Het lijkt erop dat Buma de melkkoe beschouwt als een zielig, uitgebuit slachtoffer van doorgeslagen geldbeluste agrarische ondernemers. Als dat klopt, is het wonderlijk dat het CDA al decennia zo’n ontspannen, tolerante toon hanteert jegens boeren die er trots op zijn dat hun koe de honderdduizendlitergrens passeerden. Die koeien, dat zijn pas melkkoeien.

Trouwens. Kamp, Blok, Buma en Leegte. Poëzie is overal.

Kamp de man

We kunnen zeggen van minister Kamp wat we willen maar een kerel van stavast is hij. Hij gaat niet over een nacht ijs. Als Groningen binnenkort van de aardbodem is verdwenen, laat hij eerst onderzoeken of dat wel waar is en of het land niet alsnog naar boven komt drijven en als het wegblijft of dat erg is en wat de juridische gevolgen daarvan dan precies zijn en hoe het dan moet met de bewegwijzering in het gebied en wat de amplitude zal zijn van de volgende beving als er geen Groningen meer is om die amplitude te meten en … zoveel vragen, zoveel vragen. Daar is onze minister dan misschien een beetje gekke Henkie in maar hij baseert zich tenminste wel op feiten. Elfeneenhalf miljard feiten om precies te zijn.

Een ding is duidelijk: het gas blijft stromen en de grond blijft trillen. Vannacht weer tweemaal, kort na elkaar. Bernard Dost, hoofd Seismologie van de KNMI zegt vandaag op RTV Noord over die bevingen van gisteravond: “Meestal zit er meer tijd tussen twee bevingen. Maar je ziet vaker dat wanneer er een beving plaatsvindt dit de spanning verandert, waardoor er nog wat gebeurt.” Eigenlijk klinkt dat heel dreigend.

Ja, dat is waar ook: de NAM belde mij laatst. Ik heb daar namelijk nu een contactpersoon. Of ik ‘even kort’ kon vertellen wat de schade was. Ik zei: ‘Er zijn wat scheuren en scheurtjes’. Hij wilde weten waar precies… Na een paar minuten duizelde het de brave borst. Hij gaf zich over.

Diezelfde NAM gaat een flink aantal van de onderzoeken doen die Kamp voorstelt. Van belangenverstrengeling zal geen sprake zijn. Gelukkig maar. De plaatselijke bevolking in het gebied heeft er alle vertrouwen in.

In het gebied

Middenin het rampgebied, bij het gehucht Leermens, staat onze verslaggever Wout Sorgdrager. Wout, hoe is het nu in Groningen?

Ja, hoe is het nu in Groningen. Het stroomt hier van de regen. Gistermiddag vertrok ik om 5 uur uit Amsterdam. Er is nu een nieuwe verbinding naar het Noorden. Dus dat schiet op. Tot Zwolle althans. Daarna werd het lastiger en lastiger. Maar om negen uur ’s avonds kwam ik dan toch eindelijk aan in Loppersum, de stad die wel hoofdstad van de nakende ramp mag worden genoemd. Het was daar op dat moment redelijk rustig. Niemand waagde zich op straat. Ik vraag me zelfs af of er nog veel mensen in het rampgebied zijn. Je moet hier laveren tussen de tenten die het Rode Kruis heeft neergezet en de voedselpakketten die gedropt zijn. En wie niet uitkijkt, krijgt zo’n pakket op het hoofd.

Wout, kun je iets meer vertellen over de geruchtmakende bijeenkomst daar in die Lopster Boshal waar Kamp zich tussen de plaatselijke bewoners waagde?

Ja. Dat was een geruchtmakende bijeenkomst hier in de Boshal. Minister Kamp beloofde een quick scan (‘Zo noemen wij dat’ vertrouwde hij de bewoners in het gebied toe) en zei dat hij het ging waarmaken naar de mensen toe. Bettie van de Groningse Bodem Beweging was niet tevreden over de woorden van de minister. De verslaggever vroeg haar wat ze dan wel had willen horen. ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik had willen horen maar eigenlijk iets anders dan wat ik vanavond hoorde.’ Ze zijn ook niet makkelijk hoor, die Groningers.

En Wout, ten slotte, nu Kamp heelhuids is teruggekeerd waagt ook Mark Rutte zich in het gebied. Moet hij zich zorgen maken?

Ja. Moet hij zich zorgen maken. Ik denk het eigenlijk niet. Bonifatius werd in 754 bij Dokkum vermoord. Dat was zo ongeveer de laatste keer dat het Noorden de bezetter uit het Westen echt het hoofd bood. Ik zie dat niet meer zo snel gebeuren. Bij de aanvang van de bijeenkomst stelde de burgemeester voor om het volklied aan te heffen in verband met het aftreden van hare majesteit. Dat voorstel kon niet op instemming van de 800 aanwezigen rekenen. Daarop stelde de burgemeester voor om dan erna het Gronings volkslied te zingen. Toen ging men akkoord. En zo klonk eerst het Wilhelmus en Van Lauwerszee tot Dollard tou. Zal ik dat anders even zingen?

Tot zover onze verslaggever Wout Sorgdrager in het gebied.

%d bloggers liken dit: