Een fact of life

Henk-Kamp-duim-omhoog

Lang heb ik gedacht dat minister Henk Kamp een fact of life was. Onvermijdelijk, net zoals zuidwesterstorm in februari, herfstbladeren op de rails of bevingen in Groningen.

Kamp werd in 1994 Tweede Kamerlid en was, zo lees ik in mijn Dagblad, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister van Defensie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid. Terzijde – mij valt pas nu op dat werkgelegenheid eerder gekoppeld werd aan Sociale Zaken en nu aan Economische Zaken.

Kamp vertrekt na de verkiezingen.

Morgen vergadert de Tweede Kamer over het voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren).

Dat lijkt me wel een kabinetscrisis waard.

Kamp door het stof

Minister Kamp klopte net zijn jasje af en veegde de weg schoon
Minister Kamp klopte net zijn jasje af en veegde de weg schoon

Ons Dagblad schrijft dat minister Kamp door het stof ging. Er zijn (let op: bedoeld wordt ‘hij heeft’) dit jaar veel te weinig huizen versterkt in Groningen. Geen 3000 maar ‘slechts enkele tientallen’.

Door het stof gaan …

In mijn computer zit al maanden een heerlijk bericht over een Nijmeegs onderzoek van mevrouw Liebrecht naar taalintensiveerders. Taalintensiveerders zijn stijlmiddelen die je gebruikt om je woorden kracht bij te zetten. Groninganus blogde vanochtend bijvoorbeeld over ‘loeigrote’ ganzen. In het Dagblad vertelt een patiënt dat het nu ‘heel’ goed met haar gaat.

Taalintensiveerders zijn net als geld aan inflatie onderhevig. Luisteraars en lezers worden steeds veeleisender. Sprekers en schrijvers worden dus steeds creatiever waardoor luisteraars en lezers weer veeleisender worden. Zo hoorde ik onlangs een voetbaljournalist op de autoradio pleiten voor voetbal waar spelers – echt, ik citeer – ‘er rondborstig en openhartig inkleunen’. Wie indruk wil maken moet zich volgens mevrouw Liebrecht niet meer bedienen van semantisch arme woorden als super of erg of heel of loei.

Ons Dagblad weet dat en schrijft in de kop daarom over een minister die door het stof gaat. Ziet u het voor zich? Henk Kamp door het stof? Dacht het niet. Dat blijkt te kloppen. Als ik het artikel helemaal lees, zie ik de woorden die onze minister gebruikt: ‘Ik vind het met name zeer vervelend voor de Groningers …’

Maar misschien is de understatement uiteindelijk de beste taalintensiveerder. En is Kamp de meester.


Lees het bericht over taalintensiveerders

Kamp de man

We kunnen zeggen van minister Kamp wat we willen maar een kerel van stavast is hij. Hij gaat niet over een nacht ijs. Als Groningen binnenkort van de aardbodem is verdwenen, laat hij eerst onderzoeken of dat wel waar is en of het land niet alsnog naar boven komt drijven en als het wegblijft of dat erg is en wat de juridische gevolgen daarvan dan precies zijn en hoe het dan moet met de bewegwijzering in het gebied en wat de amplitude zal zijn van de volgende beving als er geen Groningen meer is om die amplitude te meten en … zoveel vragen, zoveel vragen. Daar is onze minister dan misschien een beetje gekke Henkie in maar hij baseert zich tenminste wel op feiten. Elfeneenhalf miljard feiten om precies te zijn.

Een ding is duidelijk: het gas blijft stromen en de grond blijft trillen. Vannacht weer tweemaal, kort na elkaar. Bernard Dost, hoofd Seismologie van de KNMI zegt vandaag op RTV Noord over die bevingen van gisteravond: “Meestal zit er meer tijd tussen twee bevingen. Maar je ziet vaker dat wanneer er een beving plaatsvindt dit de spanning verandert, waardoor er nog wat gebeurt.” Eigenlijk klinkt dat heel dreigend.

Ja, dat is waar ook: de NAM belde mij laatst. Ik heb daar namelijk nu een contactpersoon. Of ik ‘even kort’ kon vertellen wat de schade was. Ik zei: ‘Er zijn wat scheuren en scheurtjes’. Hij wilde weten waar precies… Na een paar minuten duizelde het de brave borst. Hij gaf zich over.

Diezelfde NAM gaat een flink aantal van de onderzoeken doen die Kamp voorstelt. Van belangenverstrengeling zal geen sprake zijn. Gelukkig maar. De plaatselijke bevolking in het gebied heeft er alle vertrouwen in.

%d bloggers liken dit: