Zie de mens

Zie de mens 3
De Sorgenträger, Henk Visch. Foto Paul Hulsman

Mijn tante Ali stuurde me een bericht uit de Kerkentrommel, het blad van de Gereformeerde kerk in Hoogeveen. Ach, u kent het. De dominee, Hetty Boersma, schreef een stukje over dit beeld: ‘De Sorgenträger’ van Henk Visch. Het staat momenteel in de Fundatie, als onderdeel van de tentoonstelling ‘Zie de mens’. Boersma schrijft over de vraag hoe je ‘Sorgenträger’ moet vertalen. Het Duitse woord ‘Sorgen’ betekent veel meer dan alleen ‘zorg’. Ze komt er niet helemaal uit. Gaat het hier om ballast of zien we in het wrakhout dat deze figuur met zich mee torst een setje kapotte vleugels?

Natuurlijk moet je Sorgenträger gewoon vertalen als Sorgdrager. Ik citeer nu mijn tante:

De herkomst van de naam Sorgdrager als persoonsnaam is al bekend in de 17de eeuw. Enkelen van  mijn voorvaders waren walvisvaarders en droegen deze naam al. Als men een walvis wilde vangen dan werd de sloep uitgezet en de harpoenier probeerde de vis met zijn harpoen te treffen. Maar dan kon het gebeuren dat die walvis, als de harpoen met lijn in zijn lijf zat, er vandoor ging en de harpoenier met zich meetrok. En dan was het de taak van de sorgdrager de harpoenier te beschermen zodat hij niet in zee getrokken werd. Dit deed sorgdrager door zijn lichaam vast te klampen aan de harpoenier. Uiteindelijk stelde hij dus zijn leven voor de ander in de waagschaal.

Ik bedoel maar. At your service. Graag gedaan.

Bekijk meer werk van Henk Visch.

%d bloggers liken dit: