De probleemstructuur

Herman Tjeenk Willink wil een dun coalitieakkoord. De Volkskrant berichtte er gisteren over:

De partijen die samen willen regeren zullen het eens moeten worden over de problemen, over de oorzaken, over een gemeenschappelijk einddoel en over de belemmeringen die dat doel in de weg staan.

Dit lijkt verrassend veel op een van de vaste structuren waarmee ik in 1976 leerde schrijven in de colleges Taalbeheersing.

In die colleges leerde ik werken op basis van een aantal vaste vragensets over het thema van een tekst. Een van die vragensets is de probleemstructuur. Daarin behandelt de schrijver 4 vragen over een problematische situatie.

  • wat is het probleem
  • waarom is het een probleem
  • wat zijn er de oorzaken van
  • wat is ertegen te doen

Mensen zijn geneigd de tweede vraag over te slaan. En dat is jammer want juist die vraag kan verhelderend werken. De vraag dwingt de schrijver namelijk om na te denken over de gevolgen van een problematische situatie. Tjeenk Willink slaat die tweede vraag duidelijk niet over.

Stel dat in het regeerakkoord ook een hoofdstuk wordt opgenomen over het wantrouwen van de burger jegens de rijksoverheid. De vraag waarom dat zo problematisch is, gaat over het fundament van onze samenleving. Als we de overheid niet vertrouwen, worden we als burgers minder gezagsgetrouw en nemen we ons eigen inzicht als richtsnoer. En dat kan leiden tot hoogst onwenselijke situaties. Die op hun beurt kunnen leiden tot nog meer controle en nog meer inzet van handhavingsmiddelen.

In dat licht is de vervolgvraag ‘wat zijn er de oorzaken van’ pijnlijk. Het antwoord kan namelijk niet anders dan luiden: een permanent blunderende permanent glunderende (het woord ‘plunderen’ rijmt ook) premier die overal mee weg komt.

De laatste vraag is dan niet moeilijk te beantwoorden. Maar of Tjeenk Willink daar op uit komt, ik betwijfel het.

%d bloggers liken dit: