De NAM spaart Loppersum

RTV Noord berichtte een paar dagen geleden dat in november vorig jaar de NAM de gaskraan bij Woudsbloem en Loppersum (na een jaar van bijna niets pompen) nog even flink openzette. Pal daarna was er zowel bij Woudsbloem als bij Loppersum (Wirdum) een forse aardbeving.

Dit stond er op RTV Noord-site:

Volgens een woordvoerder van de NAM is de conclusie dat er een verband is tussen de extra productie en de twee zwaardere aardbevingen in deze gebieden ‘veel te kort door de bocht’. Volgens hem zijn er te weinig statistische gegevens om conclusies te trekken. ‘Daar is meer onderzoek voor nodig.’

Bovendien, aldus dezelfde woordvoerder, ‘valt de productie binnen de afspraken met minister Henk Kamp. ‘In de winter maken we gebruik van de flexibiliteit van het Groninger gasveld, om zo aan de vraag te voldoen. Loppersum hebben we de rest van het jaar gespaard, zodat we die flexibiliteit kunnen inzetten op het moment dat de gasmarkt daar om vraagt.’

Haal nu even adem en laat het bericht even tot u doordringen: de NAM heeft Loppersum een tijdlang gespaard, zodat ze daar kon pompen als de markt erom vraagt.

Vergeet niet opnieuw adem te halen.

Kamp de man

We kunnen zeggen van minister Kamp wat we willen maar een kerel van stavast is hij. Hij gaat niet over een nacht ijs. Als Groningen binnenkort van de aardbodem is verdwenen, laat hij eerst onderzoeken of dat wel waar is en of het land niet alsnog naar boven komt drijven en als het wegblijft of dat erg is en wat de juridische gevolgen daarvan dan precies zijn en hoe het dan moet met de bewegwijzering in het gebied en wat de amplitude zal zijn van de volgende beving als er geen Groningen meer is om die amplitude te meten en … zoveel vragen, zoveel vragen. Daar is onze minister dan misschien een beetje gekke Henkie in maar hij baseert zich tenminste wel op feiten. Elfeneenhalf miljard feiten om precies te zijn.

Een ding is duidelijk: het gas blijft stromen en de grond blijft trillen. Vannacht weer tweemaal, kort na elkaar. Bernard Dost, hoofd Seismologie van de KNMI zegt vandaag op RTV Noord over die bevingen van gisteravond: “Meestal zit er meer tijd tussen twee bevingen. Maar je ziet vaker dat wanneer er een beving plaatsvindt dit de spanning verandert, waardoor er nog wat gebeurt.” Eigenlijk klinkt dat heel dreigend.

Ja, dat is waar ook: de NAM belde mij laatst. Ik heb daar namelijk nu een contactpersoon. Of ik ‘even kort’ kon vertellen wat de schade was. Ik zei: ‘Er zijn wat scheuren en scheurtjes’. Hij wilde weten waar precies… Na een paar minuten duizelde het de brave borst. Hij gaf zich over.

Diezelfde NAM gaat een flink aantal van de onderzoeken doen die Kamp voorstelt. Van belangenverstrengeling zal geen sprake zijn. Gelukkig maar. De plaatselijke bevolking in het gebied heeft er alle vertrouwen in.

%d bloggers liken dit: